1 post / 0 new
jtonks1971@yahoo.com.au's picture
Offline
Joined: 2013-01-02

Posted: Fri, 2013-02-01 07:49

Hello,

I first got into DAD in 1990 with No Fuel Left for the Pilgrims. For two years I went on a fruitless search for Draws A Circle, every import store in Oz did not have one. Then Riskin it All came out in 1992. Then nothing? Through the internet I recently bought the back catalouge of CDs direct from this site (thanks for the quick service, fellas!)

What was the reason that DAD never bothered with Australia after 1990? The music scene here is lame.

BTW, Red Eye Records in York St Sydney is the only import shop I can find that carries DAD CDs.

Hej,

Jeg først fik i DAD i 1990 med No Fuel Left for the Pilgrims. I to år jeg gik på en frugtesløs søgen efter tegner en cirkel, har hver import butik i Oz ikke har en. Så Riskin det hele kom ud i 1992. Så ingenting? Via internettet Jeg har for nylig købt tilbage kataloget af cd'er direkte fra dette site (tak for hurtig service, gutter!)

Hvad var grunden til, at DAD aldrig gidet med Australien efter 1990? Musikscenen her er halt.

BTW, Red Eye Records i York St Sydney er den eneste import shop jeg kan finde, som bærer DAD cd'er.